Η μικρότερη έκδοση είναι Android 4.4, ενώ για την περίπτωση του iOS είναι iOS 8.