Οι καινοτομίες του ProxiTour

Κάνοντας χρήση των πιο σύγχρονων εργαλείων και συστημάτων το ολοκληρωμένο σύστημα Proxitour ανταποκρίνεται απόλυτα σε κάθε απαίτηση. Η υψηλή τεχνολογική του στάθμιση εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και οι έξυπνες συσκευές. Ταυτόχρονα, προσφέρεται η πλέον ολοκληρωμένη δυνατότητα προώθησης και υποστήριξης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη προβολή και ανάδειξη του ψηφιακού αποθέματος.