Η διαδικασία είναι αρκετά εύκολη και υπάρχουν διαθέσιμοι οδηγοί στην σελίδα ProxiTour.com στην ενότητα “Downloads” που την εξηγούν με απλά βήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα χρειαστεί η επιτόπου παρουσία μας και τυχόν απορίες ή προβλήματα θα μπορέσουν να λυθούν μέσω τηλεφωνικής ή απομακρυσμένης (remote) υποστήριξης.

Σε περιπτώσεις που απαιτείται η επιτόπου παρουσία μας (πχ σε πολύπλοκες εγκαταστάσεις με Bluetooth beacons) μπορούμε να σας βοηθήσουμε (χρέωση ανά περίπτωση).