Στη φόρμα επεξεργασίας των εκθεμάτων (στη διαδικτυακή εφαρμογή ProxiTour CMS) υπάρχει η επιλογή “Set exhibits on map” ώστε να ορίσετε με ακρίβεια την θέση ενός εκθέματος κάνοντας κλικ πάνω στον χάρτη (ή την κάτοψη εάν είναι εσωτερικός χώρος).