Μπορείτε να διακόψετε την μηνιαία ή ετήσια συνδρομή σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Η διακοπή συνδρομής σημαίνει ότι δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στο ProxiTour CMS, την διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου, και επίσης ότι το περιεχόμενο σας δεν θα είναι πλέον προσβάσιμο από την εφαρμογή κινητού (mobile app).

Το περιεχόμενο σας δεν διαγράφεται (εκτός και εάν μας το ζητήσετε εσείς) και όποτε ενεργοποιήσετε ξανά τον λογαριασμό σας θα αποκτήσετε ξανά πρόσβαση σε αυτό.