Το ProxiTour CMS (Content Management System) είναι το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, μια διαδικτυακή εφαρμογή μέσω της οποίας οι χρήστες διαχειρίζονται τα εκθέματα, τις διαδρομές, τις κατόψεις, την θέση των εκθεμάτων, κ.α. Όποια προσθήκη ή αλλαγή κάνετε μέσω του ProxiTour CMS είναι αυτόματα διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής κινητού.

Κατά την διάρκεια που ετοιμάζετε το υλικό σας έχετε την δυνατότητα να ορίσετε μια διαδρομή ή ένα ολόκληρο μουσείο ως “κρυφό” (Private) – στην περίπτωση αυτή δεν θα εμφανίζεται στους χρήστες της εφαρμογής κινητού. Όταν ολοκληρώσετε τη δουλειά σας μπορείτε να δηλώσετε το υλικό σας ως “κοινόχρηστο” (Public) οπότε αυτόματα θα εμφανίστει και στην εφαρμογή κινητού. Για όσο διάστημα μια διαδρομή ή ένα μουσείο είναι “κρυφό” εσείς θα μπορείτε να το βλέπετε στην εφαρμογή κινητού χρησιμοποιώντας το κατάλληλο username & password.