Το ProxiTour διαθέτει διάφορες αναφορές, προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών σας. Ενδεικτικά, θα μπορείτε να δείτε μέσα από ανώνυμα στοιχεία, πόση ώρα οι χρήστες πέρασαν σε κάθε έκθεμα – τοπόσημο, ποιες διαδρομές επελέγησαν πιο συχνά, πως βαθμολόγησαν την εμπειρία τους σε επίπεδο διαδρομής ή εκθέματος. Η εταιρεία δεσμεύεται για την συνεχή ανάπτυξη νέων αναφορών προκειμένου να βελτιστοποιήσετε τη δημιουργία των ξεναγήσεων σας.