Αποκτάτε το δικαίωμα πρόσβασης στο ProxiTour CMS, την διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου, καθώς και το δικαίωμα να δημοσιεύετε το περιεχόμενο σας στην εφαρμογή κινητού (mobile app, Android & iOS) ώστε να είναι προσβάσιμο από τους χρήστες του συστήματος.
Απεριόριστη υποστήριξη μέσω email (σε εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Δωρεάν 2 ώρες απομακρυσμένης τηλεφωνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης (σε εργάσιμες ημέρες και ώρες) με κάθε νέα συνδρομή.