Εάν υπάρχει ήδη διαθέσιμη η σχετική πληροφορία για τα εκθέματα (κείμενο, εικόνες, ηχητικές αφηγήσεις, κλπ), τότε η διαδικασία είναι πραγματικά πολύ γρήγορη. Το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Proxitour CMS (https://web.proxitour.com/) είναι ιδιαίτερα απλό στη χρήση του και στην ιστοσελίδα μας διατίθενται οδηγίες χρήσης και επεξηγηματικά videos.