Όχι, δεν υπάρχει κάποιο όριο στον αριθμό των διαδρομών που μπορείτε να δημιουργήσετε. Ο μόνος περιορισμός αφορά τον αριθμό των εκθεμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε (μέχρι 15 εκθέματα στη Free έκδοση, περισσότερα εκθέματα στα συνδρομητικά πακέτα).