Ναι, το σύστημα υποστηρίζει την δυνατότητα να κατεβάσετε το περιεχόμενο ενός μουσείου ή μιας διαδρομής στο κινητό σας μέσω wi-fi ώστε να ελαχιστοποιηθεί η μεταφορά δεδομένων από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.