Το σύστημα διατίθεται ως συνδρομητικό. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε μηνιαία συνδρομή είτε ετήσια (οι ετήσιες συνδρομές έχουν 10% έκπτωση).