Το ProxiTour συμμορφώνεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε το security policy.