Οι δυνατότητες του ProxiTour είναι απεριόριστες! Μπορείτε να δημιουργήσετε θεματικές διαδρομές για μουσεία, πόλεις, χωριά, πάρκα, φυσικά τοπία, ακόμη και για την ίδια την γειτονιάς σας και να έχετε όσα εκθέματα επιθυμείτε σε κάθε διαδρομή (συνιστούμε 5-15 εκθέματα ανά διαδρομή).

Η πλατφόρμα ProxiTour στοχεύει στην προώθηση και ανάδειξη του πολιτισμού και του τουρισμού. Το υλικό το οποίο αναρτάτε δεν θα πρέπει να είναι ανακριβές, προσβλητικό, ρατσιστικό, σεξιστικό ή γενικότερα περιεχόμενο το οποίο μπορεί να ενοχλήσει ή προσβάλει. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε τα πνευματικά δικαιώματα για το υλικό που αναρτάτε (κείμενο, φωτογραφίες, ήχους, κλπ) ή να έχετε λάβει επίσημη άδεια από τον νόμιμο ιδιοκτήτη του υλικού.

Το ProxiTour διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει υλικό που δεν συμμορφώνεται με τους παραπάνω όρους, να το διαγράψει από την πλατφόρμα ή/και να απαγορέψει την πρόσβασή σας στο σύστημα.