Ναι, η δυνατότητα αυτή θα είναι σύντομα διαθέσιμη μέσω του ProxiTour. Θα μπορείτε να δημιουργείτε κλειδωμένες διαδρομές που θα είναι διαθέσιμες στους χρήστες της mobile app μόνο μετά από αγορά τους. Στους συγγραφείς των διαδρομών θα αποδίδεται ποσοστό 50% του καθαρού ποσού αγοράς (το άλλο 50% μοιράζεται στα επίσημα stores της Google & Apple και στη Terracom A.E. δημιουργό του ProxiTour).