Ναι, η δυνατότητα αυτή θα είναι σύντομα διαθέσιμη μέσω του ProxiTour. Θα μπορείτε να δημιουργείτε κλειδωμένες διαδρομές που θα είναι διαθέσιμες στους χρήστες της mobile app μόνο μετά από αγορά τους. Στους συγγραφείς των διαδρομών θα αποδίδεται ποσοστό 50% του ποσού αγοράς (το άλλο 50% μοιράζετε στα επίσημα stores της Google & Apple και στη Terracom A.E. δημιουργό του ProxiTour). Η κατανομή του ποσού αυτού είναι: Συγγραφείς 50% – Google/Apple 30% – Terracom 20%.