Ναι, αυτή είναι μια μοναδική καινοτομία του ProxiTour. Για κάθε έκθεμα μπορείτε να έχετε διαφορετικά κείμενα ανάλογα με την ηλικία του χρήστη. Το ProxiTour υποστηρίζει 3 διαφορετικές κατηγορίες ηλικιών (παιδιά δημοτικού, παιδιά γυμνασίου-λυκείου, ενήλικες) και μπορείτε να έχετε τα αντίστοιχα κείμενα για κάθε ηλικία.