Ναι, το σύστημα ProxiTour υποστηρίζει εκθέματα και διαδρομές τόσο σε εσωτερικές όσο και σε εξωτερικές διαδρομές. Η αναγνώριση της θέσης του επισκέπτη γίνεται με πολλούς τρόπους (GPS για εξωτερικούς χώρους, Bluetooth beacons για αυτόματη αναγνώριση θέση σε εσωτερικούς χώρους). Επίσης υποστηρίζονται QR-codes και NFC tags για την αναγνώριση εκθεμάτων.