Εάν εντοπίσετε περιεχόμενο (κείμενο, φωτογραφίες, κ.α.) το οποίο είναι ανακριβές ή προσβλητικό, μπορείτε να το αναφέρετε μέσα από την εφαρμογή κινητού (από τις 3 τελείες που εμφανίζονται πάνω δεξιά στην οθόνη των εκθεμάτων). Η αναφορά σας είναι ανώνυμη και θα ελεγχθεί από τους υπεύθυνους του ProxiTour, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.