Ναι, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής είτε σε μεγαλύτερο είτε σε μικρότερο πακέτο (με βάσει τον μέγιστο αριθμό εκθεμάτων που επιτρέπει το κάθε πακέτο).

Εάν επιθυμείτε να μεταβείτε από μεγαλύτερο σε μικρότερο πακέτο (πχ από το πακέτο Starter των 100 εκθεμάτων στο πακέτο Basic των 50 εκθεμάτων) θα πρέπει προηγουμένως να έχετε διαγράψει τα επιπλέον εκθέματα.