Ετήσια συνδρομή Pay as you Go (PaaS). Ελαχιστοποιήστε την αρχική σας επένδυση, πληρώστε όσο χρησιμοποιείτε το σύστημα (Pay as you Go).